صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند

رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه صنعت برق

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رویداد «توسعه فناوری در صنعت برق» با هدف پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت برق کشور با استفاده از توانمندی و ظرفیت های شرکت‌های دانش بنیان و فناور برگزار می‌شود.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رویداد «توسعه فناوری در صنعت برق» با هدف پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت برق کشور با استفاده از توانمندی و ظرفیت های شرکت‌های دانش بنیان و فناور برگزار می‌شود. همچنین ایجاد همکاری تجاری بین این شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی حوزه برق، یکی دیگر از اهداف محوری این رویداد است.

این وبینار با پرسش و پاسخ زنده و تشریح نحوه تعامل شرکتهای بهره بردار صنعت برق با شرکت های دانش بنیان همراه خواهد بود، و امکان مذاکرات B2B بصورت آنلاین وجود خواهد داشت. همچنین، حمایت هایی که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری فراهم شده است، معرفی می گردند.