شرکت شهرک های صنعتی استان تهران برگزار می کند

رویداد استارتآپی با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت

شرکت شهرک های صنعتی تهران با همکاری مرکز توسعه، نوآوری، شتابدهی و کارآفرینی عصر دانش ماد در نظر دارد "رویدا استارت آپی با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت" در سالن همایش فرهنگی رفاهی از ساعت 9 الی 12 برگزار نماید.

شرکت شهرک های صنعتی تهران با همکاری مرکز توسعه، نوآوری، شتابدهی و کارآفرینی عصر دانش ماد در نظر دارد "رویدا استارت آپی با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت" در سالن همایش فرهنگی رفاهی از ساعت 9 الی 12 شنبه 7 تیرماه 1399 برگزار نماید.