معاونت برق و انرژی وزارت نیرو منتشر کرد

انتشار گزارش «اولین های برقی»

گزارش «اولین‌های برقی» ۱۰ موفقیت بزرگ و دستاورد مهم صنعت برق ایران که برای نخستین بار در طول عمر این صنعت، و تنها در خلال سال ۱۳۹۸ کسب شده است را بازگو می‌کند. همچنین در این گزارش، ۲۰ برنامه ویژه صنعت برق در سال ۱۳۹۹ آورده شده است.

گزارش «اولین‌های برقی» ۱۰ موفقیت بزرگ و دستاورد مهم صنعت برق ایران که برای نخستین بار در طول عمر این صنعت، و تنها در خلال سال ۱۳۹۸ کسب شده است را بازگو می‌کند. همچنین در این گزارش، ۲۰ برنامه ویژه صنعت برق در سال ۱۳۹۹ آورده شده است. بر اساس گزارش ارسالی از وزارت نیرو به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این ده اقدام موفقیت آمیز عبارتند از

  • تقلیل رشد اوج بار به 1%
  • مانایی شبکه برق کشور در بازه فرکانس 1/0 ± 50 هرتز
  • تک رقمی شدن تلفات شبکه  توزیع نیروی
  •  دستیابی ‌به ‌قدرت ‌سرانه ‌نصب شده‌ 1000 وات‌ به ‌ازای هر‌ نفر
  •  دسترسی به ماکزیمم راندمان واحد های ‌حرارتی‌
  • تولید بیش از یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت فسیلی
  •  ساخت سیستمهای کنترل پیشرفته نیروگاهی
  •  سنکرونسازی شبکه برق ایران و عراق‌
  • حذف قبوض برق کاغذی در شبکه توزیع برق‌
  •  طراحی نیروگاه ملی ساخت داخل با‌ راندمان 61 درصد

فایل گزارش برای استفاده علاقمندان در پیوست ارائه شده است.